Sujuvia polkuja kohti AMKia!

Onko tavoitteenasi ammattikorkeakouluopinnot sosiaali- ja terveysalalla sekä työllistyminen alalle?

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa tuemme maahanmuuttajataustaisten
henkilöiden hakeutumista sosiaali- ja terveysalan opintoihin.

Kannustamme työelämään siirtymisessä ja koulutamme työelämäohjaajia.