Siirry sisältöön

Toimintamalleja maahanmuuttajien korkeakoulutuksen tueksi

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke päättyi maaliskuun 2020 lopussa. Uudet toimintamallit ja harjoittelujen ohjausmateriaalit jäävät kuitenkin elämään.

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa luotiin uusia toimintamalleja maahanmuuttajien ammattikorkeakoulutukseen pääsyn sujuvoittamiseksi.

Ammattikorkeakoulutukseen valmentavassa AMK-pajamallissa suoritetaan 1. vuoden sairaanhoitaja- tai sosionomikoulutuksen opintojaksoja. Näin korkeakouluopiskelu ja sen vaatimukset tulevat opiskelijoille tutuiksi hyvin konkreettisen tekemisen kautta. Valmennus madaltaa ammattikorkeakouluun hakemisen kynnystä ja vahvistaa uskoa omiin kykyihin.

Valmentavan koulutuksen tueksi luotiin mentorointimalli, jossa ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijat tukevat korkeakoulutukseen pyrkiviä maahanmuuttajia. Mentorin tehtävänä on kannustaa, tukea ja ohjata aktoreita eli valmentavan koulutuksen opiskelijoita näiden tarpeiden mukaan. Mentoritoiminta on tavoitteellista, ja siinä on selkeä rakenne. Myös mentorit saivat perehdytyksen toimintaan. Mallia on kuvattu tarkemmin Taina Miettisen opinnäytetyössä.

Hankkeessa tuettiin myös työelämässä toimivien ohjaajien valmiuksia maahanmuuttajien ohjaamiseen koulutusten ja työharjoittelun ohjausmateriaalien kautta. Ohjaajan opas ja kolme erilaista työkirjaa ovat ladattavissa maksutta verkosta.

Erillisvalinnat tasa-arvoistavat valintakoejärjestelmää

Diakonia-ammattikorkeakoulu järjesti hankkeen aikana kolme erillishakua Helsingin-kampuksella maahanmuuttajataustaisille ja romaneille. Erillishauissa Diakiin pääsi opiskelemaan sairaanhoitajaksi tai sosionomiksi 35 maahanmuuttajaa, joista 15 oli entisiä hankeopiskelijoita. Hankkeen opiskelijoita opiskelee myös Diakin avoimessa AMK:ssa.

Erillisvalinnat tasa-arvoistavat valintakoejärjestelmää. Myös keväällä 2020 järjestettiin erillishaku ja niitä mahdollisesti järjestetään myös jatkossa.

AMK-orientoitunut ohjaus vakiintui hankkeen aikana osaksi Suomen Diakoniaopiston normaalia ohjaustoimintaa. Hankkeen jälkeen maahanmuuttajataustaisten AMK-ohjauksessa otetaan huomioon koko pääkaupunkiseudun avoimen AMK:n opintotarjonta ja tutkintotarjonta.

 

Onnistumisen elämyksiä opiskelijoille

Uusien mallien hyödyntäminen parantaa maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia

päästä korkeakoulutukseen. Lisäksi ne edistävät korkeakoulutuksessa aliedustettujen maahanmuuttajien osallisuutta ja koulutuksellista tasa-arvoa.

Joanna Nikodin haastatteli opinnäytetyössään hankkeesta tutkinto-opintoihin päässeitä maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita tarkastellen hankkeen valmentavan koulutuksen vaikutusta minäpystyvyyteen. Haastatteluiden perusteella voi päätellä, että hanke on onnistunut vahvistamaan minäpystyvyyttä esimerkiksi antamalla onnistumisen elämyksiä.

Kehittämistyön vaikutukset välittyvät yhteiskuntaan laaja-alaisesti yhdenvertaisuuden ja moniarvoisuuden edistämisen myötä. Kun maahanmuuttajia tuetaan korkeakouluopiskelun kautta työelämään, saamme käyttöön merkittävää kulttuurista osaamista ja kokemustietoa sosiaali- ja terveysalan palveluihin.

Hanke alkoi 1.4. 2017 ja päättyy 31.3.2020. Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia olivat Suomen Diakoniaopisto ja Stadin osaamiskeskus. Hanke sai rahoituksen Euroopan sosiaalirahastolta.