Siirry sisältöön

Amk-pajat loppuvat, mutta kipinä jäi!

Yhteensä 75 henkilöä on tehnyt opintoja Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa vuosina 2017-2019. Keväällä 2019 oli viimeinen amk-pajakausi, jolloin hankkeeseen osallistuvat suorittivat vielä sosiaalialan tai terveysalan kurssin tai kursseja sekä valintansa mukaan suomen kieltä, matematiikkaa ja tietotekniikkaa. Lue tarkemmin AMK-pajoista!

Tavoitteemme hankkeessa on ollut sujuvoittaa maahanmuuttajataustaisten reittiä amk-opintoihin. Haluamme kannustaa toisen asteen opiskelijoita miettimään jatko-opintoja jo toisen asteen opintojen aikana.

Toivomme, että kipinä amk-opintoihin hakeutumiseen on syttynyt mahdollisimman monelle amk-pajaan osallistuneelle. Toivomme, että hankeopiskelijat tietävät nyt omat hyvät puolensa ja muistavat ne jatkossakin.

Jos kipinä itsensä kehittämiseen on syttynyt ja amk-opinnot ovat jatkossa tavoitteena, oma sinnikkyys ja omien kehittämiskohteiden tunnistaminen sekä niiden työstäminen vievät kyllä eteenpäin.