Siirry sisältöön

Merkityksellisyyttä ja kokemuksia

Iltaopiskelijoiden sitkeyttä ja sitoutumista voi vaan ihailla. Opiskelemaan tullaan työ- tai opiskelupäivän jälkeen. Myös Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeen opiskelijoiden päivä Diakissa alkaa jo yhden ptkän päivän jälkeen. Opiskelijoista suurin osa on naisia. Jotkut heistä ovat asuneet Suomessa vuosia. He ovat äitejä, opiskelijoita tai sosiaali- ja terveysalalla töissä.

Opiskelijat ovat ehkä joutuneet luopumaan omasta ammatistaan.  Useat heistä ovat joka tapauksessa opiskelleet uuden kulttuurin ja uuden kielen. Nyt he haluavat kehittää omaa osaamistaan ja saada korkeakoulutasoisen koulutuksen Suomessa. Onnellisuus ei ehkä ole lisääntynyt, sillä arkipäivän haasteet, kuten lastenhoitojärjestelyt, voivat olla suuria, mutta elämän merkityksellisyys varmastikin kasvaa.

Positiivista palautetta opiskelijoilta

Opiskelijat ovat olleet myös hyvin sitoutuneita ja osallistuneet aktiivisesti opetukseen. Palaute opetuksesta on ollut positiivista, samoin hankkeesta saatuun muuhun tukeen. Opiskelijat kokevat, että heidän korkeakoulukelpoisuutensa on vahvistunut. Tämä voi suomen kielen taitojen kehittymisen lisäksi tarkoittaa myös sitä, että amk-pajat ovat auttaneet opiskelijoita ymmärtämään laajemmin, mitä ammattikorkeakouluopiskelu tarkoittaa ja vaatii.

Kokeneempien opiskelijoiden kanssa käydyt mentorointikeskustelut on myös koettu arvokkaina. Parhaimmillaan mentorointi on voinut myös lisätä tarkoituksellisuuden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta, mikä on myös tärkeää elämän merkityksellisyyden kokemisessa. Ryhmässä vertaisten kanssa voi ylittää itsensä ja kasvaa ihmisenä.  Sitähän korkeakouluopiskelukin on parhaimmillaan.