Siirry sisältöön

Mentoroinnista hyviä kokemuksia ja lisää tsemppiä opiskeluun

Hankkeen opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös oma mentori tukemaan opinnoissa. Mentoreina toimii Diakin sosionomi-, sairaanhoitaja- ja tulkkiopiskelijoita. Seuraavan kerran mentoritoiminta starttaa keväällä 2019 kun uusi AMK-pajakausi alkaa.

Syksyn 2018 mentorointikausi alkoi elokuussa yhteisellä alkutapaamisella ja toisiin tutustumisella. Ilmapiiri tapaamisessa oli lämmin ja innostava, vaikka osallistujat eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Jokaiselle hankkeen opiskelijalle eli aktorille nimettiin oma mentori. Heidän tehtävänään on tukea opiskelijaa ja suunnitella tapaamisten sisältöä toiveiden perusteella. Mentorointi tapahtuu pienryhmissä tai pareittain. Lähestulkoon kaikki, jotka lähtivät mukaan mentorointiin, ovat osallistuneet siihen aktiivisesti.

Kokemuksia mentoroinnista

Lokakuun alussa kaikille yhteisessä välitapaamisessa kerättiin palautetta. Sen mukaan opiskelijoilla on ollut positiivisia kokemuksia mentoroinnista. He kertovat saaneensa mentoreilta esimerkiksi hyviä vinkkejä ja tietoa opiskelusta sekä tsemppausta ja henkilökohtaista tukea.  Eräs hankkeen opiskelija kertoi, että on saanut mentoroinnista lisää itseluottamusta. Aktorit mainitsevat myös, että palautteen saanti, uudet oivallukset, omien kokemusten reflektointi ja uusien ihmisten kohtaaminen ovat olleet merkittäviä kokemuksia.

Mentorit puolestaan kuvaavat toimintaa mielenkiintoiseksi ja kehittäväksi. Se on ollut myös opettavaista; itsestä on opittu uusia puolia ja oppia on tullut myös aktoreilta. Mentorointi koetaan hyödyllisenä ja palkitsevana, sen kautta pystyy konkreettisella tekemisellä auttamaan toista ja oppia uusista kulttuureista.

Mentoroinnin pienryhmät ja parit ovat tavanneet myös toisia mentoriryhmiä. Isommalla porukalla tapaaminen on koettu hyödylliseksi varsinkin silloin, kun harjoitellaan pääsykokeen keskustelutehtävää varten. Siinä tutustuu myös uusiin ihmisiin ja kuulee erilaisia mielipiteitä.