Siirry sisältöön

Mentorointi hankkeessa

Hankkeessa toteutetaan mentorointitoimintaa, jota koordinoi hankeharjoittelua tekevä Diakin sosionomiopiskelija.

Mitä mentorointi on

Mentorointi on työelämässä ja oppilaitosympäristöissä laajasti käytössä oleva ohjaus- ja kehitysmuoto. Mentorointi on vuorovaikutukseen pohjautuva tavoitteellinen oppimisprosessi. Mentoroinnin pohjalla vallitsevia arvoja ovat luottamus, sitoutuminen, kunnioitus ja tasa-arvo.

Tavoitteena tukea ja tsempata

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa maahanmuuttajan polkua kohti korkeakouluopintoja. Mentorointi tukee tätä tavoitetta. Mentori kulkee hankkeen opiskelijan rinnalla opiskelujen ajan. Mentorin keskeisiä tehtäviä on kuunnella, keskustella, kannustaa, rohkaista, neuvoa ja ohjata. Useimmilla hankkeessa olevilla opiskelu päättyy heille tarjottavaan pääsykokeeseen eli erillishakuun.

Mentoroinnin osapuolet

Hankkeen maahanmuuttajaopiskelijat ovat toiminnan aktoreita eli ketä mentoroidaan. Mentorit ovat Diakin tutkinto-opiskelijoita sosiaali- ja terveysalalta. Opiskelijat yhdistävät mentoroinnin johonkin opintojaksoon tai toimivat vapaaehtoisina. Mentorina toimiva opiskelija saa mentorointikokemuksen lisäksi tietoa kulttuurien välisestä kohtaamisesta sekä näkökulmia ohjaukseen ja vuorovaikutukseen. Mentorointi tapahtuu ryhmissä. Yhdessä ryhmässä on mentorin lisäksi 4-6 aktoria.

Mentorointiohjelman työtavat ja työkalut

Tämän hankkeen mentorointiohjelma sisältää koko ryhmän kolme yhteistä tapaamista. Näiden alku-, väli- ja lopputapaamisten väleissä mentorointiryhmät kokoontuvat ja pitävät yhteyttä itsenäisesti. Mentoroinnin kaari mukailee Väestöliiton Womento-mentorointiohjelmaa. Mentoroinnin kaikille yhteinen sähköinen toimintaympäristö ja Diakin oppimisympäristö Moodlerooms palvelee opiskelijoita monipuolisesti sisältäen mm. suomen kielen harjoituksia ja teemoitettuja keskustelualueita.

Mentorointiryhmä sopii yhdessä milloin, missä ja minkä aiheen parissa he tapaavat. Toiminnan tarpeet ja tulevat aktoreilta eli hankkeen opiskelijoilta. Toiminnassa yhteen tuleminen ja keskustelu tärkeintä!

Mentoroinnin hyötyjä

Mentorointi tuo hankkeen opiskelijalle uutta tietoa ja kohottaa hyvinvointia. Yhteisissä keskusteluissa mentorin kanssa ilmaisu, mielipiteen perustelu ja reflektiotaidot kehittyvät. Lisäksi Diakin oppimisympäristöt tulevat tutuksi ja opiskelutaidot kehittyvät. Mentorointi lisää itsetuntemusta ja vahvistaa itsetuntoa.