Siirry sisältöön

Suomalainen koulutusjärjestelmä

Suomessa koulutus alkaa  päiväkodissa (varhaiskasvatus, vapaaehtoinen). Päiväkodissa järjestetään myös esiopetusta viimeisenä vuotena ennen peruskoulua. Esiopetus on pakollinen ja maksuton.

Peruskoulu on yleissivistävä ja kestää yhdeksän vuotta. Peruskoulu on pakollinen (oppivelvollisuus) ja maksuton. Oppivelvollisuus alkaa 7-vuotiaana ja päättyy 10 vuoden päästä. Suomessa vakinaisesti asuva on oppivelvollinen.

Peruskoulun viimeisenä keväänä haetaan ammattikouluun tai lukioon yhteishaussa. Tätä kutsutaan nimellä ”toisen asteen koulutus”. Ammattikoulusta saa ammattipätevyyden ja ammatin perustaidot. Lukiokoulutus on yleissivistävää ja lukion loppupuolella osallistutaan ylioppilaskirjoituksiin. Lukiosta saa päättötodistuksen lisäksi ylioppilastutkinnon.

Myös ammattikoulussa on usein mahdollisuus kirjoittaa ylioppilaaksi (kaksoistutkinto). Lukiossa hankitaan itse kirjat ja ammattikoulussa lisäksi henkilökohtaiset työvälineet. Muuten toinen aste on maksuton. Molemmista voi hakeutua korkeakoulutukseen.

Korkeakouluja ovat yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Yliopistoissa tehdään opetuksen lisäksi tieteellistä tutkimusta. Ammattikorkeakoulut järjestävät työelämän tarpeita vastaavaa koulutusta ja esimerkiksi kehittämishankkeita yhteiskunnan tarpeisiin.

Yliopistoissa voi suorittaa alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja. Yliopisto-opiskelu on suunniteltu, niin että alempi tutkinto kestää kolme vuotta ja ylempi kaksi vuotta. LIsäksi voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

Ammattikorkeakoulussa voi suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja. Opiskelu ammattikorkeakoulussa kestää 3,5 – 4,5 vuotta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon voi suorittaa kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen.

Aikuisille koulutusta (aikuiskoulutus) järjestetään yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ammattikouluissa, aikuislukioissa. Voit suorittaa tutkinnon tai täydentää ammattitaitoasi. Monet aikuisista opiskelee samalla kun on töissä. Täydennyskoulutuksessa parannat sinun ammattitaitoa.

Avoin yliopisto, avoin ammattikorkeakoulu ja kesäyliopisto ovat avoimia kaikille ja oppilaitokset perivät opintojaksoista maksun. Niissä ei voi suorittaa kokonaista tutkintoa.

Lisäksi järjestetään vapaaehtoista koulutusta työväen-, kansan- ja kansalaisopistoissa (vapaa sivistystyö).

Koulutus voi olla päivällä, illalla tai viikonloppuna. Koulussa opiskelu on lähiopetusta. Myös kotona voi opiskella (verkko- ja etäopetus). Näiden yhdistelmä on monimuoto-opiskelua.

Lisätietoja koulutuksista saa www.opintopolku.fi.

Kuva: Kimmo Turtiainen OKM:n tietojen perusteella